Jak pozbyć się najemcy po wygaśnięciu umowy?

Niniejszy artykuł pod tytułem Domy z ogrodem zimowym – ile kosztują takie rozwiązania? nie stanowi porady, ani nie jest materiałem edukacyjnym, a jedynie przedstawia wyłącznie opinię jego autora. Oznacza to, że wszystkie informacje, które u nas znajdziesz na temat Domy z ogrodem zimowym – ile kosztują takie rozwiązania? należy traktować jako forma rozrywkowa, a każdą decyzję podejmować wyłącznie samodzielnie w oparciu o właśne doświadczenie oraz rozsądek. Nie tylko nie zachęcamy, ale wręcz odradzamy wykorzystywanie znalezionych tutaj informacji w każdym celu i w każdej sferze życia prywatnego oraz zawodowego.

Umowa najmu określa jego zasady, wysokość kaucji czy termin opłat. Jednym z jej elementów jest również termin, w którym wygasa. Co jednak w sytuacji, kiedy po upływie wyznaczonej daty lokator dalej mieszka w naszym mieszkaniu? Jak pozbyć się najemcy po wygaśnięciu umowy? Podpowiadamy w niniejszym artykule.

Bezprawne zajmowanie cudzego mieszkania jest niestety coraz większym problemem. W związku z nieprzewidzianymi okolicznościami czy chorobą ludzie wpadają w kłopoty finansowe. Niektórzy zaś po prostu są nieuczciwi i chcą wykorzystać sytuację, żerując na czyimś majątku. Czasami właściciel ma do czynienia z przestępczością zorganizowaną.

Jak pozbyć się najemcy po wygaśnięciu umowy?

Przed podjęciem jakichkolwiek środków polecamy kontakt z prawnikiem. Przedstawi nam on sprawę z prawnego punktu widzenia. Następnie dokładnie wyjaśni, jakie kroki możemy podjąć w celu odzyskania naszego mieszkania.

  • Wejście do własnego mieszkania i wymiana zamków. Po wygaśnięciu umowy osoby przebywające w mieszkaniu są tam bezprawnie. Nie powinny więc dotyczyć nas przepisy dotyczące naruszenia miru domowego oraz cudzej własności. Z momentem wygaśnięcia umowy najmu, mieszkanie znów wraca całościowo jako Twoja własność. Po dacie wygaśnięcia umowy to lokatorzy przebywają w nim bezprawnie.
  • Uprzykrzenie życia niechcianym lokatorom. W sytuacji, kiedy toczy się postępowanie sądowe, masz prawo do mieszkania we własnym lokalu, na spółkę z niechcianymi lokatorami. Możesz więc np. zaplanować remont, urządzać tam imprezy, słuchać głośnej muzyki… Wszystko po to, by zmusić ich do samowolnego wyprowadzenia się.
  • Droga sądowa i egzekucja komornicza. Są to środki ostateczne. Długotrwały i kłopotliwy proces często jest jedynym wyjściem, z którego właściciel mieszkania może skorzystać.
  • Zawsze można takie mieszkanie „wynająć” np. groźnie wyglądającym osobom. Ma to na celu przestraszenie obecnych „dzikich lokatorów”.

Działania prewencyjne najlepszym zabezpieczeniem

Najlepszą obroną są postanowienia zawarte w umowie najmu. Sama forma pisemnego porozumienia ma też znaczenie. Polecamy zawarcie umowy najmu okazjonalnego. Warto również sprawdzić zdolność kredytową najemcy, zweryfikować czy jego nazwisko nie istnieje w Krajowym Rejestrze Dłużników. Ustalenie wysokiej kaucji również jest czynnikiem odpychającym wszelkich oszustów. W umowie można też zawrzeć zakaz wymiany zamków bez wiedzy i zgody właściciela mieszkania, kwotę odsetek za zwłokę w spłacie oraz umowną kwotę za każdy dzień opóźnienia w opuszczeniu lokalu po jej wygaśnięciu. Będzie to zabezpieczeniem przed nieuczciwymi zachowaniami oraz silnym dowodem w ewentualnej rozprawie sądowej.