Jak zrobić kurs elektryka?

Niniejszy artykuł pod tytułem Domy z ogrodem zimowym – ile kosztują takie rozwiązania? nie stanowi porady, ani nie jest materiałem edukacyjnym, a jedynie przedstawia wyłącznie opinię jego autora. Oznacza to, że wszystkie informacje, które u nas znajdziesz na temat Domy z ogrodem zimowym – ile kosztują takie rozwiązania? należy traktować jako forma rozrywkowa, a każdą decyzję podejmować wyłącznie samodzielnie w oparciu o właśne doświadczenie oraz rozsądek. Nie tylko nie zachęcamy, ale wręcz odradzamy wykorzystywanie znalezionych tutaj informacji w każdym celu i w każdej sferze życia prywatnego oraz zawodowego.

Każdy, kto planuje zostać elektrykiem, powinien wiedzieć, że aby zdobyć upragnione uprawnienia zawodowe, trzeba przejść dosyć długą drogę. Na pytanie „jak zrobić kurs elektryka?” najłatwiej można odpowiedzieć w sposób następujący – trzeba zapisać się na kurs prowadzony przez wykwalifikowanych specjalistów, a następnie podejść do państwowego egzaminu, który weryfikuje zdobytą przez kandydata wiedzę i umiejętności. Warto jednak powiedzieć trochę więcej o samych szkoleniach, zanim przejdzie się do omawiania kwestii związanych z certyfikatem.

Po pierwsze – kurs zawodowy

Do jakich podmiotów może zgłosić się osoba zastanawiająca się, jak zrobić kurs elektryka? Na polskim rynku funkcjonuje całkiem sporo firm organizujących szkolenia przygotowujące do zdobycia uprawnień elektrycznych G1, W zależności od tego, czy kurs organizuje zakład pracy, czy też postanawia do niego przystąpić klient indywidualny, szkolenie może być przeprowadzone w placówce zamawiającego lub w miejscu wyznaczonym przez organizatorów szkolenia. Kandydat na kursanta musi być osobą pełnoletnią, tj. musi mieć ukończone 18 lat, oraz w większości przypadków posiadać co najmniej wykształcenie podstawowe. Niezależnie od tego, jaka firma odpowiada za organizację szkolenia, po jego zakończeniu uczestnicy powinni posiadać umiejętności dotyczące eksploatacji i dozoru urządzeń, sieci i instalacji elektroenergetycznych. W programie większości szkoleń znajduje się również postępowanie z sieciami elektrycznego oświetlenia ulicznego i elektryczną siecią trakcyjną, aparatury kontrolno-pomiarowej czy zespołów prądotwórczych powyżej 50kW.

Kurs elektryka – egzamin SEP

Każda osoba, która zastanawiała się, jak zrobić kurs elektryka i która rzeczywiście się na taki kurs zapisała, po jego ukończeniu przystępuje do państwowego egzaminu przed Komisją Kwalifikacyjną. Po zdaniu tegoż egzaminu kandydat uprawniony jest do otrzymania Państwowego Świadectwa Kwalifikacji, które potwierdza posiadanie umiejętności z zakresu konserwacji, naprawy i dozoru sieci elektroenergetycznych i zespołów prądotwórczych. Zdobycie uprawnień zawodowych nie jest jednak wcale takie łatwe. Aby otrzymać certyfikat, trzeba wykazać się szeroką wiedzą z zakresu: przepisów dotyczących przyłączania instalacji do sieci, przepisów regulujących normy i warunki techniczne przewodów, kabli i tranzystorów do sieci elektrycznych. Wiedza sprawdzana na egzaminie obejmuje także wiadomości z zakresu BHP. Komisja Kwalifikacyjna może zatem zadawać pytania także na temat postępowania w razie pożaru czy awarii. Po pozytywnym zdaniu egzaminu, można już wykonywać bez przeszkód zawód elektryka.

Wszystkie te warunki spełniają oczywiście nasze szkolenia i kursy na uprawnienia elektryczne, które znajdziesz na stronie kurs-elektryka.pl.