Uprawnienia elektryczne – co to takiego?

Niniejszy artykuł pod tytułem Domy z ogrodem zimowym – ile kosztują takie rozwiązania? nie stanowi porady, ani nie jest materiałem edukacyjnym, a jedynie przedstawia wyłącznie opinię jego autora. Oznacza to, że wszystkie informacje, które u nas znajdziesz na temat Domy z ogrodem zimowym – ile kosztują takie rozwiązania? należy traktować jako forma rozrywkowa, a każdą decyzję podejmować wyłącznie samodzielnie w oparciu o właśne doświadczenie oraz rozsądek. Nie tylko nie zachęcamy, ale wręcz odradzamy wykorzystywanie znalezionych tutaj informacji w każdym celu i w każdej sferze życia prywatnego oraz zawodowego.

Bycie pełnoprawnym elektrykiem wiąże się ze zdobyciem uprawnień do wykonywania zawodu. Jak je zdobyć? Kto wydaje takie uprawnienia? Te pytania zadaje sobie wiele osób, które rozpoczynają swoją przygodę z prądem. W tym artykule poruszymy kwestie dotyczące uprawnień elektrycznych.

Jak zdobyć uprawnienia elektryczne?

Zdobycie uprawnień elektrycznych nie wiąże się z ukończeniem szkoły o profilu elektrycznym lub technicznym. Jeśli czujemy się na silach i mamy świadomość, że stan naszej wiedzy jest na tyle wystarczający, by zdobyć uprawnienia w zakresie instalacji elektrycznych, możemy od razu przystąpić do zdobycia uprawnień. Jeśli nie, warto skorzystać z kursów dokształcających. Szkolenia SEP z grup G1,G2 i G3 można również odbyć online i trwają one nie dłużej niż kilka dni. O otrzymanie świadectwa kwalifikacyjnego może ubiegać jedynie osoba, która ukończyła 18 rok życia i zdobyła minimum wykształcenie podstawowe, wykształcenie z zakresu elektryki jest mile widziane, lecz nie wymagane.

Wniosek o zdobycie uprawnień elektrycznych pobiera się z właściwego dla nas miejsca zamieszkania oddziału Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Oddziały SEP znajdują się w każdym mieście powiatowym. Po odbyciu kursu czas przystąpić do egzaminu, jego koszt wynosi około 150 złotych. Świadectwa Kwalifikacyjne wydane przez Komisję SEP są ważne w państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu i Konfederacji Szwajcarskiej.

W uprawnieniach elektrycznych określany jest został zakres czynności:

  • Konserwacja
  • Remonty
  • Montaż
  • Obsługa
  • Zakres kontrolno-pomiarowy

Jakie pytania pojawiają się na egzaminie?

Przebieg egzaminów jest dość podobny, mimo tego, że odbywają się w wielu polskich miastach. Lista pytań, co jakiś czas ulega wydłużeniu i zmianie, jednak pewne kwestie pozostają niezmienne. Najpopularniejsze pytania dotyczą bezpieczeństwa w trakcie kontaktu z prądem oraz pierwszej pomocy w razie porażenia prądem. Trzeba wskazać, w jakiej prawidłowej pozycji należy ułożyć osobę nieprzytomną, porażoną prądem itd.

W trakcie egzaminu zdarzają się rozmaite zadania tematyczne, wymagające od zdających dokładnych wyliczeń lub objaśnień. Natknąć się możemy na tematy dotyczące barw i symboliki przewodów, na jakiej zasadzie działa wyłącznik różnicowo- prądowy czy jak działa zabezpieczenie różnicowe.

Ile lat są ważne uprawnienia?

Nabyte uprawnienia nie są bezterminowe. Osoby, które wykonują swoje czynności w różnych miejscach, na przykład świadczą usługi elektryczne na podstawie prowadzonej działalności, muszą co pięć lat weryfikować swoje uprawnienia.

Uprawnienia bezterminowe są dla osób, które zatrudnione są na jednym i stałym stanowisku pracy i w tym czasie wykonują cały czas te same czynności w tym samym miejscu. Po zadanym egzaminie otrzymujemy książeczkę SPE, w której zawarty jest rodzaj i zakres zdobytych uprawnień energetycznych. Uprawnienia wydawane są na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r.