poniedziałek, 30 stycznia

Uprawnienia elektryczne – co to takiego?

Bycie pełnoprawnym elektrykiem wiąże się ze zdobyciem uprawnień do wykonywania zawodu. Jak je zdobyć? Kto wydaje takie uprawnienia? Te pytania zadaje sobie wiele osób, które rozpoczynają swoją przygodę z prądem. W tym artykule poruszymy kwestie dotyczące uprawnień elektrycznych.

Jak zdobyć uprawnienia elektryczne?

Zdobycie uprawnień elektrycznych nie wiąże się z ukończeniem szkoły o profilu elektrycznym lub technicznym. Jeśli czujemy się na silach i mamy świadomość, że stan naszej wiedzy jest na tyle wystarczający, by zdobyć uprawnienia w zakresie instalacji elektrycznych, możemy od razu przystąpić do zdobycia uprawnień. Jeśli nie, warto skorzystać z kursów dokształcających. Szkolenia SEP z grup G1,G2 i G3 można również odbyć online i trwają one nie dłużej niż kilka dni. O otrzymanie świadectwa kwalifikacyjnego może ubiegać jedynie osoba, która ukończyła 18 rok życia i zdobyła minimum wykształcenie podstawowe, wykształcenie z zakresu elektryki jest mile widziane, lecz nie wymagane.

Wniosek o zdobycie uprawnień elektrycznych pobiera się z właściwego dla nas miejsca zamieszkania oddziału Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Oddziały SEP znajdują się w każdym mieście powiatowym. Po odbyciu kursu czas przystąpić do egzaminu, jego koszt wynosi około 150 złotych. Świadectwa Kwalifikacyjne wydane przez Komisję SEP są ważne w państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu i Konfederacji Szwajcarskiej.

W uprawnieniach elektrycznych określany jest został zakres czynności:

  • Konserwacja
  • Remonty
  • Montaż
  • Obsługa
  • Zakres kontrolno-pomiarowy

Jakie pytania pojawiają się na egzaminie?

Przebieg egzaminów jest dość podobny, mimo tego, że odbywają się w wielu polskich miastach. Lista pytań, co jakiś czas ulega wydłużeniu i zmianie, jednak pewne kwestie pozostają niezmienne. Najpopularniejsze pytania dotyczą bezpieczeństwa w trakcie kontaktu z prądem oraz pierwszej pomocy w razie porażenia prądem. Trzeba wskazać, w jakiej prawidłowej pozycji należy ułożyć osobę nieprzytomną, porażoną prądem itd.

W trakcie egzaminu zdarzają się rozmaite zadania tematyczne, wymagające od zdających dokładnych wyliczeń lub objaśnień. Natknąć się możemy na tematy dotyczące barw i symboliki przewodów, na jakiej zasadzie działa wyłącznik różnicowo- prądowy czy jak działa zabezpieczenie różnicowe.

Ile lat są ważne uprawnienia?

Nabyte uprawnienia nie są bezterminowe. Osoby, które wykonują swoje czynności w różnych miejscach, na przykład świadczą usługi elektryczne na podstawie prowadzonej działalności, muszą co pięć lat weryfikować swoje uprawnienia.

Uprawnienia bezterminowe są dla osób, które zatrudnione są na jednym i stałym stanowisku pracy i w tym czasie wykonują cały czas te same czynności w tym samym miejscu. Po zadanym egzaminie otrzymujemy książeczkę SPE, w której zawarty jest rodzaj i zakres zdobytych uprawnień energetycznych. Uprawnienia wydawane są na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r.

Comments are closed.